Felnőttképzési tevékenység nyílvántartásba vételi szám: E-000224/2014.

+36 63/483-790

Vadászati preparátor E-000224/2014/B001

Diana Vadász- Felnőttképző Alapítványi
Szakképző Iskola és Kollégium

6640 Csongrád, Jókai u. 14.; Tel./fax: 63/483-790, 06-30/437-0923
e-mail cím: titkarsag@dianaszki.hu
honlap cím: www.dianaszki.hu
OM azonosító: 102618
Felnőttképzési tevékenység nyilvántartásba vételi szám:
E-000224/2014. (2014.03.26.)
Képzési Tájékoztató
VADÁSZATI PREPARÁTOR
képzésről

Képzés – nyilvántartásban szereplő – megnevezése és azonosítója Vadászati preparátor
VPR

A képzés – Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott – képzési kör szerinti besorolása: B- képzési kör: államilag el nem ismert szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzését, fejlesztését célozza
A képzés nyilvántartásba vételi száma és az engedély megszerzésének időpontja: E-000224/2014/B001 2015.04.15.A képzés célja:

Olyan vadgazdálkodásban, vadászatban jártas szakemberek képzése, akik képesek a más vadászok és a saját maguk elejtett Magyarországon előforduló apró és nagyvadfajok trófeáinak szakszerű kikészítésére és tartósítására. A program további célja, hogy a végzett szakemberek saját maguk és mások által üzemeltett preparátor műhelyben szakszerű munkát végezzenek.

A képzés- képzési programban meghatározott- összes óraszáma és ütemezése:
Összes óraszám: 180 óra
Elmélet: 72 óra
Gyakorlat: 108 óra
Intenzitása/ütemezése: elmélet napi 6 óra
gyakorlat napi 8 óra

A képzési programba való bekapcsolódás feltételei:
• 8 általános iskolai végzettség
• egészségügyi alkalmasság
• betöltött 18. életév


A képzési programban való részvétel feltételei:

Részvétel követésének módja: A szakmai képzésen való személyes jelenlét, a gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel a vizsgára bocsátás feltétele. Jelenléti íven naponta történik a részvétel követése.
Megengedett hiányzás: 10 %, 18 óra (7 óra elmélet és 11 óra gyakorlat)

Egyéb feltételek:
Szakmai vizsgára csak az bocsátható, aki nem áll a vizsga letételét akadályozó (megszüntető) egészségügyi körülmény hatása alatt.

A képzés tartalma/ tematikája:
1. Általános ismeretek (elméleti alapok) I.
2. A madarak preparálása (gyakorlati alapok 1.) II.
3. Az emlősök preparálása (gyakorlati alapok 2.) III.
Megszerezhető képesítés:
Tanúsítvány: Vadászati preparátor

Előzetes tudásmérés igénybevételének lehetősége és díja:

A képzés előtt tesztalapú tudásszint felmérés lehetőségét biztosítjuk. A felmérés során vizsgáljuk, hogy milyen hasonló képzésekben vett részt a képzést igénybevevő, milyen vizsgákat tett, illetve milyen munkakörökben szerezhetett szakmai előélete során olyan munkatapasztalatokat, amelyek a képzési program alapján elsajátítható ismeretek körébe tartoznak.

Az előzetes tudásmérés díja: Jogszabályban foglaltak szerint
A képzési díj teljes összege, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását:
A képzési díj teljes összege: 320.000,- Ft = 260.000,-+ 60.000,- (a díj az előzetes tudásmérés függvényében, modulonként csökkenthető), mely tartalmazza a záróvizsga költségét is.

Képzési díj megfizetésének módja és ütemezése:
A képzés díját részletekben – 4 egyenlő, vagy ettől eltérő részletekben is - fizethetik a képzésben résztvevők, csekken vagy átutalással.

Jelentkezz képzéseinkre , vagy keress bennünket további elérhetőségeinken!!!

A képzéshez kapcsolódó tantárgyak:

Jelentkezzen most a képzésre