Felnőttképzési tevékenység nyílvántartásba vételi szám: E-000224/2014.

+36 63/483-790

Erdésztechnikus (esti)

Erdésztechnikus (esti) szakma azonosító száma:5 0821 17 02 
Jelentkezés feltétele:
 • 18. életév betöltése
 • érettségi bizonyítvány
 • foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
Képzés időtartama: 2 év
Képzés díja: 560 000,- Ft (70.000,- Ft/negyedév) + 60.000,- Ft vizsgadíj
A szakma szakmairányai:
 • Erdőgazdálkodás
 • Vadgazdálkodás
Szállás: 2.500,- Ft/éjszaka az iskola kollégiumában
Konzultációk havonta:
 • Csütörtök 09 órától 17 óráig,
 • Péntek – Szombat 8 órától 17 óráig
Munkaterület leírás: Erdőgazdálkodás: Az erdésztechnikus az erdő- és vadgazdálkodás, a természetvédelem területén középfokú végzettséget igénylő munkaköröket, középszintű vezetői, szakirányítói feladatokat lát el. Ennekkeretében együttműködik az erdőgazdálkodókkal, az erdészeti, vadászati és természetvédelmi hatósággal, munkahelyi vezetőkkel, beosztottakkal és vállalkozókkal. Szervezi, irányítja, ellenőrzi az erdészeti üzem szakmai, műszaki feladatainak végrehajtását, részt vesz azok gyakorlati megvalósításában. Személygépjárművet vezet, kezeli az erdészeti gépeket, berendezéseket, digitális eszközöket és informatikai alkalmazásokat. Munkája jelentős részét szabadban, a kezelésére bízott területen végzi, ahol külön jogosultság birtokában rendészeti feladatokat is ellát. Szakmai kompetenciája kiterjed az erdészeti szaporítóanyag-előállítás, az erdősítés, az erdőnevelés, az erdővédelem, az erdőhasználat, az erdőbecslés, a vadászat, a vadgazdálkodás, az élőhelyfejlesztés, a természetvédelem, a közjóléti funkciók és szolgáltatások feladataira.
Vadgazdálkodás: A vadgazdálkodási technikus a vadgazdálkodással összefüggő középfokú végzettséget igénylő munkakörökben beosztott, illetve hivatásos vadászként középszintű vezetői, szakirányítóifeladatokat lát el. Ennek keretében együttműködik a vadászati jog gyakorlóival, a föld tulajdonosával, használójával, a vadászati és természetvédelmi hatósággal, az élelmiszerláncfelügyeleti szervvel, a tájegységi fővadásszal, a munkahelyi vezetőkkel, beosztottakkal. Szervezi, irányítja, ellenőrzi a vadászati üzem szakmai, műszaki feladatainak végrehajtását,nrészt vesz azok gyakorlati megvalósításában.
Személygépjárművet vezet, kezeli a vadgazdálkodásban használt gépeket, eszközöket. Munkája jelentős részét szabadban, a kezelésére bízott területen végzi, ahol rendészeti feladatokat is ellát. Hivatásos vadászként – a vadászlőfegyver-tartási engedélyen kívül – rendelkezik szolgálati igazolvánnyal és szolgálati jelvénnyel, vadászkamarai tagsággal.
Szakmai kompetenciája kiterjed a vadállomány és élőhelye védelmével, fenntartásával, a
vadállomány hasznosításával és szabályozásával, a kapcsolódó szolgáltatási tevékenységekkel összefüggő feladatokra.
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:
 • Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.
 • B, vagy T járműkategóriára érvényes vezetői engedély, amelyet a vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottságnak be kell mutatni.
Megszerezhető végzettségek:
 • Erdésztechnikus oklevél
 • Erdészeti gépkezelő jogosítvány motorfűrész, csörlős és markolós közelítőgép, utánfutós közelítőgép és erdészeti rakodógép üzemeltetésére jogosít a 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet szerint.
Amennyiben képzésünkre jelentkezni kíván, úgy a mellékelt jelentkezési lapot kitöltve, címünkre visszaküldeni szíveskedjen. A jelentkezési lap beérkezésével automatikusan regisztráljuk a képzésre. A képzés beindulásának pontos idejéről és egyéb tudnivalókról a tanfolyamkezdést megelőző hónapban küldünk értesítést.


Jelentkezz képzéseinkre , vagy keress bennünket további elérhetőségeinken!!!

A képzéshez kapcsolódó tantárgyak:

Jelentkezzen most a képzésre