Felnőttképzési tevékenység nyílvántartásba vételi szám: E-000224/2014.

+36 63/483-790

Iskolánkról

Csongrád (Feketevár) a megye névadó városa két folyó, a Tisza és a Körös összefolyásánál lévő csendes, rendezett sajátosan kellemes hangulatú kis város, ahol a köznevelési intézmények közé beépült a Diana Vadász- Felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola és Kollégium is.

Az iskola feladatául vállalta a hazai erdő és vadgazdálkodás szakembereinek alap- és középfokú képzését, továbbképzését és a kor követelményeinek mindenben megfelelő, biztos szakmai kultúrával rendelkező szakemberek oktatását. Nagy hangsúlyt fektetünk az erdő -és vadgazdálkodáshoz szorosan kapcsolódó vadászfegyverek gyártásával -és javításával, forgalmazásával foglalkozó fegyverműszerészek, vadászpuskaművesek és vadászpuskaműves mesterekek képzésére. Iskolánk több évtizedes múltra tekint vissza a fegyveres szakmák képzésében, az így hosszú idő alatt felhalmozódott elméleti -és gyakorlati tapasztalatot, tudást szeretnénk átadni hallgatóinknak. Hazai -és külföldi szakmai utak szervezésével európai szinvonalú gyárak, manufatúrák kapui nyílnak meg hallgatóink előtt.
A hivatásszerűen tevékenykedő szakemberek képzésén túl, az állami vadászvizsgára felkészítő tanfolyam keretén belül a sportvadászok képzését is vállajuk.
Önálló, a Felnőttképzési Akkreditációs Testület által engedélyeztetett programjaink, az OKJ-ben nem szereplő szakképesítésket, tevékenységeket hivatottak életben tartani. Ilyen programunk a "Vadászati-preparátor", amely keretén belül hallgatóink a hazai madár -és emlős vadfajok kipreparálásának fortélyait sajátíthatják el. 

Azon fáradozunk, hogy hallgatóink között tudatosítsuk a folyamatos önképzést, az élet végéig tartó tanulást, mint a leghatékonyabb önvédelmi beruházást.

Céljaink között szerepel a jó felkészültség szakemberek magas szintű kiképzése mellett az ember és környezetének tudatos védelme, ápolása.

Alapelvünk, hogy a hallgatók, tanárok együttműködésével lehetünk eredményesek.

A jelentkező hallgatók szakmai múlttal rendelkeznek, eltérő adottságaik, képességeik differenciált pedagógiai módszereket kívánnak, amelyeket a tanárok sikeresen alkalmaznak.

Az iskolai tevékenységrendszer kínálatával és alkalmazásával a hallgatókat képessé tesszük magas teljesítményszint elérésére, korszerű ismeretanyagok birtokában önálló döntéshozatalra, munkájuk felelősségteljes végzésére. A hallgatók- tanárok kapcsolatrendszerét úgy alakítottuk ki, hogy a foglalkozások felkínálnak vitafórumokat, ahol a tananyag és kapcsolódó részei, valamint a szakmai élettapasztalatok összevethetők, megvitathatók és közös álláspont kialakítására adnak lehetőséget.

Az iskolánkhoz hangulatos kollégium is tartozik, ahol pihenhetnek, olvashatnak, internetezhetnek a hallgatók.

A kollégiumban egyszerre több csoport van -órarend szerinti heti rotációban- így a személyes kapcsolatok a hallgatók között tapasztalatcserének is tekinthetők, mert a nagyvadas, apróvadas területek, síkvidéki, hegyvidéki vadászterületek vadászai szakmában eltöltött idő, eltérő életkorok, stb. heterogén információmennyiséget tartalmaznak, amelyeket a hallgatók egymás között kicserélnek.

Tapasztalható, hogy az ismeretségeken túl, tartós barátságok is szövődnek, így a szakmai és társadalmi kapcsolatok kiterjedtek lesznek egymás között.

Alkalmanként bográcsos vacsorák mellett, kultúrált környezetben tölthetik el estéiket.

Így alakulnak ki a közös programok, amelyek sok esetben közös vadászatokkal végződnek.

Környezetünk és a természet tudatos védelme célkitűzéseink között kiemelten szerepel, hiszen környezetünk állapota, védelmének szükségessége halasztást nem tűrhet.

Elhívatott, szakmáját ismerő és szerető szakemberekre kell bízni a területeket, erdőket és a vadállomány gondozását.

Habár szakembereket képezünk, lehetőséget találunk a hallgatók nemzeti identitástudatának növelésére.

Az iskola székhelye Csongrád jól megközelíthető közúton, vasúton, ahol vendégszerető emberek és környezet veszik körül az ideérkezőket.

Intézményünk nyitott, szeretettel várja a látogatókat és a továbbtanulásra jelentkezőke.